Mikroskopi
Posted by      10/01/2023 10:38:12     Saveti    Comments 0
Mikroskopi

Zašto postoje tako velike razlike u ceni mikroskopa? Robusno postolje, visokokvalitetno osvetljenje i optika glavni su pokazatelji kvaliteta mikroskopa.

Prilikom odabira mikroskopa treba obratiti pažnju na određene karakteristike:

- Čvrsto, stabilno postolje, koje obezbeđuje stabilnu sliku i precizno fokusiranje.

- Visokokvalitetno osvetljenje, koje se sastoji od izvora svetlosti, dijafragme i kondenzora za rasvetu koji skuplja svetlost i šalje prema preparatu u paralelnom snopu (jednolično osvetljenje i bolja slika).

- Optika sa korekcijom boja, koja se sastoji od odgovarajućih okulara i sočiva. Pored toga, treba voditi računa i o mogućnostima za nadogradnju mikroskopa.

Zašto postoje tako velike razlike u ceni mikroskopa sa istim uvećanjem?

Uvećanje nije pokazatelj kvaliteta. Razlika u kvalitetu se najbolje može uočiti ukoliko analiziramo stabilnost mehanike, dizajn optičkih elemenata i oštrinu slike na ivici. Na primer, za korekciju oštrine slike na ivicama, ponekad je potrebno i do 9 sočiva. Pored toga, veoma je važno da ugrađeni izvor svetlosti obezbeđuje ravnomerno osvetljenje posmatranog objekta. Ove tri komponente moraju biti optimalno usklađene jedna sa drugom. Samo na taj način će se postići potreban kontrast za dato povećanje, što omogućava razlikovanje pojedinačnih piksela.

Mikroskopi za različite namene

Rainbow 2L Levenhuk Amethyst Microscope
Rainbow 2L Levenhuk Amethyst Microscope
STM 4b-LED Stereo Mikroskop
STM 4b-LED Stereo Mikroskop
DigiStar Omegon
DigiStar 1x-600x LCD 4,3", digitalni mikroskop, Omegon
D400T Digitalni trinokularni mikroskop
D400T Digitalni trinokularni mikroskop

Šta znači oznaka plan?

Oznaka „plan“ ukazuje na sliku bez izobličenja, u celom vidnom polju, sve do ivice. Zakrivljeno sočivo uslovljava zamućenje slike na ivicama. Ovo izobličenje se kompenzuje kombinacijom više sočiva. Na ovaj način se poboljšavaju optička svojsta sočiva. Plan objektivi se prvenstveno koriste u medicini.

Kod standardne (osnovne) primene mikroskopa, hromatska korekcija je od većeg značaja. Objektivi imaju oznaku: ahromatski, fluoritni ili apohromatski.

Šta znači ahromatski?

Indeksi prelamanja različitih talasnih dužina (boja) nisu identični. To dovodi do defekata slike, odnosno aberacije koja je vidljiva na ivicama posmatranog objekta. Kod ahromatskih objektiva je uklonjena hromatska aberacija, a sferna aberacija je popravljena za jednu boju.

Razlika između DIN i beskonačno korigovane optike?

Sa DIN optikom, dužina cevi je projektovana za 160mm, dužina podešavanja je 45mm, a sočiva imaju ujednačen RMS navoj. Teoretski, ovaj standard omogućava kombinaciju optičkih elemenata mikroskopa različitih proizvođača. Međutim, hromatske korekcije nisu ujednačene, što može dovesti do mešanja boja na ivicama posmatranih objekata.

Sa beskonačno korigovanim optičkim sistemima, efektivna dužina objektiva se produžava pomoću paralelne optičke putanje unutar cevi. Njihova glavna svrha je da omoguće korišćenja dodatnih optičkih elemenata, na primer razdelika zraka.

Ovo je važno za fotografiju, jer se hromatska korekcija vrši samo u okularu DIN optike, a korektorno sočivo je potrebno u slučaju trinokularnih mikroskopa. Druga važna oblast primene je fluorescentna mikroskopija, gde se različiti filteri ubacuju u cev. Pored ovih prednosti, produžena cev minimizira ometajuću „rasejanu“ svetlost. Glavni nedostatak se ogleda u tome što proizvođači koriste različite komponente, koje nisu zamenljive.

Oprema za mikroskope

Duplo LED osvetljenje, guščiji vrat
Duplo LED osvetljenje, guščiji vrat
Predsočiva za stereo mikroskope
Predsočiva za stereo mikroskope
Set mikroskopskih instrumenata Omegon, 7 delova
Prazne pločice G50 Levenhuk, 50 kom
M800 PLUS Digitalna Kamera
M800 PLUS Digitalna Kamera

Šta je Köhler rasveta?

- Kolektor u bazi mikroskopa.

- Dijafragma polja u osnovi mikroskopa

- Kondenzator sa

- Dijafragma aperture

Köhler osvetljenje deluje tako da generiše ravnomerno osvetljenje uzorka i obezbeđuje da slika izvora osvetljenja (na primer filament halogene lampe) nije vidljiva na rezultujućoj slici. Köhler osvetljenje je dominantna tehnika za osvetljavanje uzoraka u modernoj naučnoj svetlosnoj mikroskopiji

Koja je uloga dijafragme polja?

Dijafragma polja se koristi za ograničavanje osvetljenog područa. Uloga dijafragme je da zaustavi prolaz svetlosti, osim svetlosti koja prolazi kroz otvor. Centar otvora dijafragme poklapa se sa optičkom osom sistema sočiva. Korisna je i za centriranje kondenzatora.

Zbog čega potrebna zaštita uzoraka?

Dužina objektiva se povećava sa uvećanjem. Posebno kod objektiva za uranjanje u ulje, preostali razmak između objektiva i uzorka je vrlo mali. Prilikom okretanja, posmatrani uzorak se može oštetiti usled nešto veće dužine objektiva. Opružni mehanizam na vrhu objektiva sprečava oštećenje uzorka.

Preporučena uvećanja za posmatrenje

10x - 40x

- Minerali, markice, elektronika
- Industrijska primena
- Insekti, larve insekata

40x - 80x

- Biljne ćelije

40x – 100x

- Veće pojedinačne ćelije

100x – 200x

- Paraziti ribe
- Pojedinačne ćelije (Vorticella)

400x

- Gljive, polen
- Sperma
- Krv

1000x

- Bakterije
- Hromozom

Preparati

LabZZ P12 Levenhuk preparati, Botanika
LabZZ P12 Levenhuk preparati, Botanika
LabZZ C12 Levenhuk preparati, Zoologija
LabZZ C12 Levenhuk preparati, Zoologija
N38 NG Levenhuk preparati za mikroskop
N38 NG Levenhuk preparati za mikroskop
Razni preparati, 25/1
Razni preparati, 25/1

Zašto su stereo mikroskopima sa zumom posebni?

Stereo mikroskopi su obično nepravedno zapostavljeni u poređenju sa biološkim mikroskopima, koji „sijaju“ sa uvećanjima do 1000x.

Prave zvezde uvećanja!

Za razliku od drugih mikroskopa, stereo mikroskopi imaju dva okulara, koji omogućuju stereo uvid. Reflektovana i propuštena svetlost obezbeđuje visok kontrast i dubinu polja, čak i kod neprozirnih uzoraka. Koso osvetljenje i senčenje poboljšavaju 3D iskustvo i olakšavaju vizuelizaciju uzorka. Velika udaljenost od objektiva olakšava rukovanje uzorkom. Veliko vidno polje pomaže u održavanju kvalitetnog pregleda.

Rad sa mikroskopima sa stereo zumom je posebno prijatan: beskonačno promenljivo uvećanje je obično između 7x i 45x. Zbog perfokalne optike, potrebno je samo blago ponovno fokusiranje prilikom zumiranja. Na visokokvalitetnim uređajima, graničnici za klikove obezbeđuju merenje veličine. Uvećanje mikroskopa se može udvostručiti, kupovinom odgovarajućeg predsočiva (2x), do 90x, ali se ujedno radna udaljenost smanjuje za polovinu. Takođe, uvećanje se može i smanjiti (0.5), pri čemu se radna udaljenost povećava.

Stereo zoom mikroskopi su svoju primenu pronašli u obrazovanju, industriji i istraživanju.

Mikroskopi koji se koriste u obrazovne svrhe naročito su pogodni za indentifikaciju zglavkara i crva, i njihovih larvi (mogu se posmatrati živi ili pripremljeni za anatomske studije). Važan instument i na časovima botanike - uporedna morfologija. Budući geolozi koriste stereo zum mikroskope da uporede fosile i minerale.

Precizan rad zlatara ili zubotehničara dugo je bio nezamisliv bez industrijskih stereo mikroskopa. Postoji bezbroj mogućih primena za stereo zum mikroskope u savremenoj proizvodnoj tehnologiji. Sve manje i finije komponente zahtevaju sve bolju rezoluciju slike. Ovo posebno važi za industriju poluprovodnika i štampane ploče. Kontrola kvaliteta, dokumentacija radnih predmeta i njihovih proizvodnih procesa postaje sve važnija...

Leave a Reply