Astronomija

Astronomija uputstva

Korisničko uputstvo: Refraktori/Reflektori na alt-azimutalnim montažama AZ1, AZ2 i AZ3
Preuzmi (3.44MB)

Korisničko uputstvo: Alt-azimutalna montaža AZ4
Preuzmi (1.3M)

Korisničko uputstvo: Alt-azimutalna montaža AZ5
Preuzmi (1.6M)

Korisničko uputstvo: Teleskopi na EQ1 i EQ2 montaži
Preuzmi (673.71k)

Korisničko uputstvo: Teleskopi na EQ3 i EQ5 montaži
Preuzmi (638k)

Korisničko uputstvo: Refraktori/Reflektori na ekvatorijalnim montažama HEQ5 i EQ6
Preuzmi (624.25k)

Korisničko uputstvo: Mini Dobson
Preuzmi (1.59M)

Korisničko uputstvo: Flex Dobson
Preuzmi (3.78M)

Korisničko uputstvo: Omegon MiniTrack LX3
Preuzmi (1.17M)

Korisničko uputstvo: Planisfera
Preuzmi (264.25k)

Mikrosvet

Mikrosvet uputstva

Korisničko uputstvo: Mikroskopi Student 2 i 6
Preuzmi (311.48k)

Korisničko uputstvo: Mikroskop Student 12
Preuzmi (580.99k)

Korisničko uputstvo: Stereo mikroskopi
Preuzmi (461.01k)

Korisničko uputstvo: Industrijski stereo mikroskopi IND C2Z i C2T
Preuzmi (341.43k)

Korisničko uputstvo: Zum stereo mikroskopi STM7 i STM8
Preuzmi (617.8k)

Korisničko uputstvo: Mikroskopi BTC BIM105 Serija
Preuzmi (660.1k)

Korisničko uputstvo: Mikroskopi BTC BIM135 Serija
Preuzmi (683.92k)

Korisničko uputstvo: Mikroskopi BIM-312T i BIM-313T Serija
Preuzmi (723.27k)

Korisničko uputstvo: Lacerta mikroskop LISpol-4
Preuzmi (673.49k)

Korisničko uputstvo: MicroQ mini USB digitalni mikroskopi sa metalnim postoljem
Preuzmi (1.64M)

Korisničko uputstvo: Delta Smart 5.0 MP digitalni mikroskop
Preuzmi (705.4k)

Korisničko uputstvo: MicroQ ToupWiew
Preuzmi (7.32M)

Korisničko uputstvo: MicroQ Pro Driver
Preuzmi (358.47k)

Sport i rekreacija

Sport i rekreacija uputstva

Korisničko uputstvo: Dvogledi I
Preuzmi (834.05k)

Korisničko uputstvo: Dvogledi II
Preuzmi (1.11M)

Korisničko uputstvo: Durbini
Preuzmi (764.44k)

Korisničko uputstvo: Omegon Alpheon+-NV 4,5x40
Preuzmi (1.87M)