Filter od

Brend

Brend

Foto glave

Foto glave

Aktivni filteri

Star Adventurer, Mini Mount

27.083 RSD

Najmanja platforma za astrofotografiju, Star Adventurer Mini Mount (Star Adventurer Mini (SAM) glava, polarni tražilac, iluminator za polarni tražilac, foto konvertor sa 3/8“ na 1/4"), omogućava precizno praćenje objekata na noćnom nebu

Star Adventurer 2i, Pro Pack Dostupno uz rezervaciju

Star Adventurer 2i, Pro Pack

49.083 RSD

Popularna, kompaktna, stabilna platforma za astrofotografiju, Star Adventurer Pro Pack (DEC jedinica, L-platforma, Wedge, iluminator polarnog tražioca, kontrateg, kratki ballhead adapter), omogućava precizno praćenje objekata na noćnom nebu

Star Adventurer 2i, Astro set

41.250 RSD

Popularna, kompaktna, stabilna platforma za astrofotografiju, Star Adventurer Set (DEC jedinica sa L-platforma, iluminator polarnog tražioca), omogućava precizno praćenje objekata na noćnom nebu