Filter od

Brend

Brend

Filteri

Filteri

Aktivni filteri

IR filteri

3.750 RSD Od

IR Filteri se koriste u astrofotografiji, za fotografisanje planeta i Meseca, blokiraju infracrvenu svetlost i daju oštiju i kontrasniju sliku

Castell UHC filteri

5.583 RSD Od

Uskopojasni UHC filteri omogućavaju povećanje konstrasta prilikom opažanja svih vrsta maglina, a ujedno i umanjuju uticaj svetlosnog zagađenja

Castell OIII filteri

7.167 RSD Od

Uskopojasni OIII filteri za objekte dubokog neba, sa kojima, za razliku od UHC filtera, možete posmatrati nešto manje objekata, ali je slika koju daju lepša i kontrasnija

Castell H-alfa filter

13.500 RSD Od

Filteri Castell H-alfa se mogu koristiti za hvatanje slabijih emisionih maglina, čak i sa područja koja su svetlosno zagađena, ujedno se preporučuju za modifikovane EOS kamere ili CCD kamere

Castell CLS filteri

5.750 RSD Od

Širokopojasni CLS filteri omogućavaju povećanje konstrasta prilikom opažanja objekata dubokog neba, a ujedno i umanjuju uticaj svetlosnog zagađenja