Filter od

Brend

Brend

Lupe

Lupa je optički uređaj, koji se koristi za detaljnije posmatranje sitnih, veoma malih predmeta. Kao lupa može da se koristi svako sabirno sočivo, koje ima malu žižnu daljinu (nekoliko centimetara). Posmatrani predmet se postavlja ispred lupe, tako da se nalazi između sočiva i žiže (bliže žiži). Da bi se lik jasno video (izoštrio) lupa se približava ili udaljava.

Lupa se i danas koristi u razne svrhe, a može se reći da je lupa bila prvi i najjednostavniji mikroskop, koji je imao jedno sočivo.

Lupe

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for