teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
24.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd

Kondenzator tamnog polja za biološke mikroskope

12.900,00 rsd
Šifra proizvoda: Darkfield

Pri posmatranju objekta u tamnom polju, objekat se ne osvetljava usmerenom već raspršenom svetlošću. Slično kao kad se uočavaju čestice prašine prilikom prolaska - raspršivanja jake svetlosti kroz podrumski prozor. U opici tamnog polja zaklonom ispod kondenzatora blokira se sva centralna a propušta samo periferna svetlost koja obasjava posmatrani objekat. Ovo je najpoznatiji i najjednostavniji način posmatranja malih providnih tela koja bi inače ostala nevidljiva.

Može se koristiti kod BIM 135/136/312/313 serije. Kondenzor je "suvi" (ne treba ulje N.A. = 0,9) i pogodan je za objektive do 40x. (N.A.=0,4-0,6)
Na slici je prikazan preparat krvi žabe pod usmerenom (s Abbe kondenzatorom) sevtlošću, odnosno u tamnom polju (sa zaklonom na kondenzatoru).