teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
24.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd

AZ4 Mehanika

25.900,00 rsd
Šifra proizvoda: AZ4

AZ4 Mehanika na Aluminijskom tronošcu

Izuzetno pokretna I vrlo stabilna mehanika, kako za dnevna (terestrička ) tako i za noćna ( Astronomska ) posmatranja.

Ova mehanika ( na pola lakta )pruža  максималну stabilnost, što i očekujemo  od azimutalnih mehanika. Idealna je kako za terestrička, tako i za astronomska posmatranja.

Lako prenosiva , ne zahteva protiv teg  ne čuje se krckanje ne vibrira!  Zategnutost  Kvačila je podesiva . Teleskop možemo pomerati u bilo kom  pravcu a da ne moramo gubiti vreme za stalnim popuštanjem ili zatezanjem poluge,. Standardnim ( tzv. lastinim repom  ) vrlo lako ga  možemo izbalansirati . Zahvaljujući preciznom podešavanju montaže ( do 180 step. ) podjednako se mogu koristiti Refraktori ili Maksutovi  sa fokuserima na kraju tubusa kao i Newton teleskopi čiji je fikuser na samom tubusu, zbog toga što je sam držač pod uglom od 45 step. Teleskopima prečnika do 180 mm, može se  posmatrati i zenit  a da se ne dodiruje mehanika .Možete birati između opcionalnog 65 mm-skog alumijskog ili težeg ali stabilnijeg 45 mm- skog čeličnog  stalka ( koji se može porediti sa stalkom na  montaži HEQ5 ) 

Specifikacija :

http://www.teleskop.rs/sites/default/files/AZ4.pdf