teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
4.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
71.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
87.900,00 rsd

Castell UHC 2"

8.500,00 rsd
Šifra proizvoda: Duhc2

Castell UHC filter  2''

 UHC Filter

UHC filter je najčešće korišćen Deep Sky Filter koji smanjuje efekat svetlosnog zagađenja i pomaže pri praćenju objekata dubokog neba. Mnogi Objekti dubokog neba ( Deep Sky objects ) ostali bi ne opaženi da nije ovih filtera.

UHC filter je najčešće koriščen filter za Deep Sky objekte.Smanjuje Hg. I Na talasne dužine, a propušta veoma važne H-afa , H-beta i O-III  talasne dužine. Postoje filteri sa širim opsegom propusnosti i sa užim opsegom.

Kakva je razlika između njih?

Filteri sa užim opsegom propusnosti poboljšavaju kontrast i vrlo dobro funkcionišu pri posmatranju Emisionih maglina ,Planetarnih maglina i ostataka Supernova, ali nisu dobri za objekte čiji je spektar širok, a to su : Zvezdana jataGalaksije, Otvorena jata, Kuglasta jata ...za ove objekte je bolje koristiti UHC filter sa Širokim opsegom ili tzv. Filtere protiv svetlosnog zagađenja, koji mnogo više  propuštaju zračenje zvezda.

Dakle, ako želimo posmatrati ili fotografisati Emisione magline, Planetarne magline ili ostatke Supernova svakako koristiti usko pojasne filtere kao što su : .Astronomik UHC, Castell UHC ili Lumicon UHC .

Ako želimo posmatrati ili fotografisati Zvezdana jata, Galaksije Otvorena ili Kuglasta jata koristiti Široko pojasne filtere kao što su : Castell CLS, Astronomik CLS, GSO nebula ili Baader UHC-S ( ovi filteri su dobri i kod svetlosnog zagađenja neba!)

Kada odabrati CLS filter?

Ako posmatramo iz naselja sa manjom svelosnom zagađenošču i ako želimo posmatrati sve vrste objekata!

Kada odabrati UHC filter?

Kada imamo umereno do jako svetlosno zagađenje u naselju ili van naselja , za posmatranje Maglina, Planetrnih maglina ili ostataka Supernova. Ako posmatramo teleskopom ispod 150mm otvora  ne preporučuje se za Galaksije, Zvezdana jata, Kuglasta jata, a ne preporučuju se ni za posmatranje Maglina! Potreban je veći otvor teleskopa (min. 200mm, pa na više)!

Kada odabrati O-III filter?

Kada posmatramo ili fotografišemo  Magline pri jakom ili umerenom svetlosnom zagađenošću, prilikom  posmatranja većih oblasti kao što je npr. Maglina Severna Amerika ( NGC 7000 ). Ovde koristiti teleskope otvora od 200mm i više!