Reflektori

Teleskopi reflektori

Reflektori koriste ogledala za sakupljanje svetlosti i dobijanje slike. Udubljeno ogledalo odbija (reflektuje) svetlost prema ravnom sekundarnom ogledalu, koje skreće tok svetlosti prema fokuseru smeštenom sa strane, na cevi teleskopa. Sekundarno ogledalo se nalazi u sredini optičke ose i stvara sekundarnu opstrukciju, koja uzrokuje smanjenje kontrasta u odnosu na refraktore istog prečnika. Izrada reflektora je jeftinija od izrade refraktora, a moguća je proizvodnja ogledala vrlo velikih prečnika.

Uobičajena je podela reflektora na Dobsone i Newtoniane, iako su u principu svi reflektori tipa Newton. Dobsoni su vrsta jednostavne alt-azimutalne montaže, koju je afirmisao astronom amater i samograditelj John Dobson 1970-ih godina. Karakteristična dobson "kutija" ima mogućnost pokretanja gore-dole i levo-desno, dok istovremeno stabilno drži teleskop. Montaža je jednostavne izrade, pa su dobson teleskopi cenovno izrazito pristupačni, uz veliku moć sakupljanja svetlosti u odnosu na bilo koji drugi teleskop u sličnoj cenovnoj kategoriji. Dobson teleskopi se ne mogu koristiti za astrofotografiju dubokog neba.
Pod Newton teleskopima podrazumevamo reflektore na ekvatorijalnoj montaži. Veći prečnici, zbog težine zahtevaju masivne montaže, naročito ako se koriste za astrofotografiju.

Osim pomenute centralne obstrukcije, reflektori pokazuju optičku grešku "kome", koja se manifestuje na ivicama vidnog polja u obliku izduženih zvezda. Ona je izraženija kod reflektora većeg prečnika i manjih f-brojeva. Reflektori većih f-brojeva imaju manju sekundarnu obstrukciju i daju kontrastniju sliku.

Ogledala reflektora nisu strogo fiksirana unutar optičke cevi. Ona se vremenom mogu malo pomeriti, te je optičku osu (ogledala) potrebno povremeno poravnati - kolimacija. Samo dobro kolimiran teleskop će moći prikazati maksimalno oštru i kontrastnu sliku! Reflektori manjih f-brojeva su osetljiviji na greške u kolimaciji. Većina reflektora ima mogućnost nameštanja kolimacije od strane korisnika teleskopa. Za kolimaciju se koristi kolimacijski okular (Cheshire) i/ili laserski kolimator.

Reflektori

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for