Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
19.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.120,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi - 22-67x100 ACUTER Zoom Spektiv sa uvidom od 45
75.565,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
3.900,00 rsd

Okulari za durbin

5.500,00 rsd
Šifra proizvoda: S05

Okulari za durbin

Da bi se dobila veća uvećanja u ponudi imamo više vrsta okulara za spektive ( 55mm-80mm i 100mm )
Fokusi ovih okulara su: 5, 6 i 25 mm.
Za Spektiv Acuter 80 koristi se standardni okular 31.7mm koji u odnosu na Zoom okular ima mnogo šire vidno polje.