teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
64.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
58.400,00 rsd
Yukon Jaeger 1-4x24
48.400,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
110.500,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
44.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
57.500,00 rsd
Jaeger 1,5-6x42
50.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
37.900,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
119.000,00 rsd
teleskopi, mikroskopi, dvogledi -
65.390,00 rsd

Multifunkcionalna fotoglava MERLIN sa motorima po obe ose bez stalka

25.900,00 rsd
Šifra proizvoda: MERLIN

MMF (Multifunkcionalna foto lava) može da se pomera pomuću ručnog komandera ili računara. Osnovna verzija ima mogućnost praćenja nebenskih objekata (zvezdana brzina), ili označi 6 zemaljskih tačaka i između njih određuje bezkonačno praćenje (zemaljsko praćenje)